Van Roosmalen. Dan kom je thuis.

Privacybeleid

Volvo Van Roosmalen respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.
De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en kan aanvankelijk overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie, worden opgeslagen of verwerkt.
U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Merk op dat bijzondere wetgeving in bepaalde domeinen zoals beveiliging en financiën ons kan verbieden dergelijke informatie te leveren.
Hebt u specifieke vragen waarop u geen antwoord kunt vinden, stuur die dan naar info@roosmalen.nl

Wat zijn de voordelen voor mij dat Volvo Van Roosmalen mijn informatie verzamelt?

  • Met deze informatie wil Volvo Van Roosmalen het volgende bereiken:
  • Het werken met de website - vergemakkelijken doordat u bepaalde informatie slechts één keer hoeft in te voeren.
  • Het helpt ons u sneller van informatie te voorzien.
  • Het helpt ons de informatie relevanter te maken voor u.
  • U helpen makkelijker diensten of informatie van Volvo Van Roosmalen te vinden.
  • Het gebruik van informatie om de site te verbeteren.
  • Het evalueren van bepaalde trends in de website en het gebruik ervan.
  • U attent maken op nieuwe producten, speciale aanbiedingen, geactualiseerde informatie en andere nieuwe diensten die Volvo Van Roosmalen voor u interessant acht. Indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, laten wij eventueel andere bedrijven toe om rechtstreeks contact met u op te nemen.

Welke informatie kan door de Volvo Van Roosmalen website verzameld worden?

Volvo wenst u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens. In principe kunt u Volvo Van Roosmalen op het net bezoeken zonder ons te zeggen wie u bent of informatie over uzelf te geven. Soms hebben wij echter gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam en adres. Wij willen dat u dit weet vooraleer wij informatie over u verzamelen via het Internet.
Wij verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks met u kunnen worden geassocieerd nadat u een registratieproces hebt doorlopen.
Zelfs voor het registreren verzamelen wij anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een courante standaardprocedure voor elke website op het Internet. De verzamelde informatie identificeert u niet persoonlijk maar kan ons helpen voor marketingdoeleinden en om het verbeteren van onze service.
Indien u Volvo Van Roosmalen via het Internet persoonlijke informatie ter beschikking stelt die wij nodig mochten hebben om b.v. met u te corresponderen, orders te verwerken of abonnementen aan te bieden, dan laten wij u steeds weten dat wij deze informatie zullen gebruiken. Wenst u dat deze informatie niet wordt gebruikt om in de toekomst contact met u op te nemen, dan zullen wij die wens respecteren.

Hoe verzamelt en bewaart Volvo deze informatie?

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen: rechtstreeks door ze u te vragen (via een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site te registreren. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens verzamelen omtrent uw bezoek aan de site of de keuzes registreren die u hebt gemaakt.
Informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die is beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek.

Hoe lang bewaart Volvo Van Roosmalen de informatie?

Volvo Van Roosmalen slaat de informatie op in een beveiligde omgeving zolang wij dit nodig achten om u beter van dienst te kunnen zijn en optimaal aan uw wensen tegemoet te komen. Bovendien kan de wet ons verplichten informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan.
Hoe opgeslagen informatie over u kan worden gewijzigd of bijgewerkt, verneemt u bij de betreffende vraag in dit deel.

Waarom verzamelt Volvo Van Roosmalen deze informatie?

Wij hebben deze informatie nodig om u een nog betere service te kunnen verlenen; op die manier kunnen wij producten en diensten immers beter afstemmen op uw specifieke wensen en behoeften.

Cookies

Zogenaamde 'cookies' kunnen worden gebruikt om u bepaalde informatie van een website te bezorgen. Een cookie staat voor een aantal gegevens, een bestand dat niet meer is dan een lijn tekst die een website naar uw browser stuurt en dit vervolgens opslaat op uw systeem. Sommige pagina's van de Volvo Van Roosmalen website werken met cookies zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website nog beter kunnen dienen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld voorkomen dat u reeds verstrekte informatie opnieuw moet invoeren.
Volvo Van Roosmalen (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Volvo Van Roosmalen opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.